• United Kingdom
 • Ireland
 • Ísland
 • Norge
 • Nederland
 • Danmark
 • Sverige
 • Русский
 • France
 • Deutschland
 • Polska
 • Magyarország
 • Portugal
 • España
 • Schweiz
 • România
 • Italia
 • България
 • Hrvatska
 • Ελλάδα

Фамили Интернашънъл” (TFI) в Европа е християнска мрежа от хора и организации, обединени от желанието си да направят света по-добър. Вярваме, че непринудената обич към Бог и ближния е разковничето на сложните проблеми, даже в едно така бързо развиващо се общество като това в съвременна Европа. Ето и още.

Общата ни мисия е да превърнем божието послание за обич и надежда в конкретни дела. Стараем се да допринасяме чрез осигуряването на хуманитарни помощи, както и чрез предлагането на духовни разрешения, които да повишат качеството на живота на хората чрез лична връзка с Бог.

Дейността на членовете на „Фамили Интернашънъл” в Европа се състои от най-различни и многообразни проекти и начинания. В страните на Западна Европа „Фамили Интернашънъл” развива дейност от началото на 1970те години. А в Централна и Източна Европа – от началото на 1990те.

Нещо много присъщо за историческото развитие на „Фамили Интернашънъл”, познато в миналото като „Децата на Бог”, е постоянният процес на промяна, обновление и прогрес. През 2010та година движението претърпява коренна реконструкция. Но независимо от променените методи и структури, основното послание остава непоклатимо: „Бог толкова обича света, че даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Иоан 3:16)