• United Kingdom
 • Ireland
 • Ísland
 • Norge
 • Nederland
 • Danmark
 • Sverige
 • Русский
 • France
 • Deutschland
 • Polska
 • Magyarország
 • Portugal
 • España
 • Schweiz
 • România
 • Italia
 • България
 • Hrvatska
 • Ελλάδα

The Family International произвежда разнообразна гама от духовни, вдъхновяващи и образователни литературни произведения, които са разпространявани по целия свят. Колекции от избрани съчинения съществуват на повечето основни езици. С примери от литературата ни на широк кръг теми, можете да се запознаете от страницата Гледни точки.

Activated*, нашето месечно списание, се публикува на над 20 езика. Всеки брой разглежда теми, засягащи ежедневието и предлага конкретни съвети относно практическото приложение на духовните принципи и активирането на всевишната сила в живота ни. (* На български органичен тираж от списанието съществува под името "Допир".)

Членовете на TFI предлагат също така уроци и семинари, преподаващи основите на Християнството, представени в Библията, в това число теми като приложението на християнските принципи в живота ни, как да подобрим взаимоотношенията си с хората, библейските предсказания за бъдещето, и много други. За повече информация, запознайте се с нашия онлайн курс "12-те Основни камъка".

The 12 Foundation Stones e-course is available in English, Sign up by email