• United Kingdom
 • Ireland
 • Ísland
 • Norge
 • Nederland
 • Danmark
 • Sverige
 • Русский
 • France
 • Deutschland
 • Polska
 • Magyarország
 • Portugal
 • España
 • Schweiz
 • România
 • Italia
 • България
 • Hrvatska
 • Ελλάδα

От своето зараждане в края на 1960-те години – като част от т.н. „Революция за Исус” – до сега „Фамили Интернашънъл” се разраства в едно световно мисионерско движение, с членове в над 90 различни държави. Общият брой на членовете в момента е близо 4500 човека в световен мащаб.

„Фамили Интернашънъл” се стреми да създава духовна общност, която е толерантна, модерна и прогресивна и дава възможност за разнообразие и иновация. Насърчаваме членовете си да разгръщат напълно личния си потенциал и да следват Бог според собствената си вяра. Основните ни ценности отразяват посвещението ни на Бог и желанието ни Той да бъде в центъра на нашия живот.


Административно управление

Мария Фонтейн и Питър Амстердам

„TFI Services” e административното звено на „Фамили Интернашънъл” и осигурява множество услуги за членовете на организацията, от рода на мотивиращи публикации с християнска или мисионерска тематика, и други помощни материали или ресурси за подпомагане на мисионерски проекти и програми.

Керън Зeрби (Karen Zerby) и Стийв Кели (Steve Kelly) – познати по-добре под творческите им псевдоними, Мария Фонтейн (Maria Fontaine) и Питър Амстердам (Peter Amsterdam) – са духовните и административни директори на „Фамили Интернашънъл”.

Ръководни документи

Хартата за членство

През 1995 година „Фамили Интернашънъл” приема „Хартата за членство” (The Charter), която кодифицира вярата, правата и задълженията на членовете на движението.

Заедно с посоченото в документа „Изявление на нашата вяра”, Хартата очертава най-важните принципи, цели и вярвания на организацията.

Членство

Членство

„Фамили Интернашънъл” приветства участието на хора от всякаква раса, културен произход, пол, или националност. Бъдещите членове на движението приемат постановките в „Изявление на нашата вяра” и допринасят към осъществяването на мисията според своите възможности и желание. (Хартата, Глава II: Членство)

Различните членове и общности в организацията, независимо от обединяващата си вяра и цел, работят автономно, съобразно изискванията на Хартата.

Стил на живот и културна среда

Стил на живот и културна среда

Нещо много присъщо за „Фамили Интернашънъл” е постоянният процес на промяна и обновление. През поколенията това е надарило членовете на организацията с адаптивност и иновационни житейски способности при предприемането на разнообразни начинания. Тази съзидателна атмосфера насърчава изграждането на силни другарски взаимоотношения и чувство на принадлежност.

От самото начало, важна роля в историята и развитието на движението играят кооперативните домакинства. Членовете на „Фамили Интернашънъл” избират според личните си предпочитания дали желаят да се включат или не към някой от кооперативните центрове.

Децата

Безценни деца

Вярваме, че децата са безценен дар от Бог и заслужават възможно най-добрите грижи в среда, където техните физически, образователни, интелектуални, морални и емоционални нужди са максимално задоволени. Децата трябва да бъдат обичани, закриляни и отглеждани в здравословна и щастлива обстановка.

Грижата за децата:
„Фамили Интернашънъл” като организация счита за първостепенна задача да се обръща максимално внимание на закрилата на децата, както и на необходимостта те да бъдат научени как сами да се пазят. (Политика на „Фамили Интернашънъл” по отношение на грижата за децата) | брошура (pdf)

Музика

MP3 Музика, създадена от „Фамили Интернашънъл”

„Фамили Интернашънъл” има богато музикално наследство. Съществуват хиляди оригинални песни и музикални произведения, композирани от наши членове, с най-широка гама стилове и жанрове.

Запознайте се с продукцията на NuBeat MP3 удоволствие на множество езици - безплатно.

Други произведения

Други произведения

„Фамили Интернашънъл” произвежда богата палитра от мотивиращи материали в книжен, аудио, видео и мултимедиен формат, на всички основни световни езици. Милиони хора по света намират тези материали по магазините, по интернета, или при личните си срещи с „Фамили Интернашънъл”.

Предлаганите произведения включват книги и мултимедийни продукции за възрастни и деца, чиято тематика насърчава практическото приложение на духовни принципи в ежедневието или представя основите на християнската вяра и нейното приложение в днешно време.

История

Историята на „Фамили Интернашънъл”

„Фамили Интернашънъл” води началото си от Хънтингтън Бийч, Калифорния, където през 1968 година нашият основател Дейвид Брандт Берг (1919-1994) заедно със семейството си започва да работи сред младежите от контракултурата. В края на 1969 година, когато групата достига 100 човека, тя бива наречена от публикация в медиите „Децата на Бог”. През 1972 година броят на кооперативните общности от постоянни членове по света достига 130. В началото на 1978 година „Децата на Бог” биват реорганизирани и в последствие движението става познато като „Семейството” или The Family.

През четиридесетилетната си история, движението преминава през множество и многообразни промени в структурата и методите си. През 1995 година „Фамили Интернашънъл” приема „Хартата за членство”, която кодифицира вярата, правата и задълженията на членовете на организацията.

През 2010-та година „Фамили Интернашънъл” претърпява коренно преобразование и възприема съвършено нов модел на организация. Програмата за основна реконструкция на движението довежда до неговото пълно пресъздаването, осигурявайки за членовете по-голяма свобода и разкрепостеност, но без загуба във фокуса върху мисионерските цели.