• United Kingdom
 • Ireland
 • Ísland
 • Norge
 • Nederland
 • Danmark
 • Sverige
 • Русский
 • France
 • Deutschland
 • Polska
 • Magyarország
 • Portugal
 • España
 • Schweiz
 • România
 • Italia
 • България
 • Hrvatska
 • Ελλάδα

Нашата мисия

„Фамили Интернашънъл” (TFI) представлява

международна християнска общност, посветена на разпространяването на посланието за любовта на Бог. Стремим да носим надежда и духовно обновление чрез безусловната и безгранична обич, която Исус изпитва към всеки човек и която не се ограничава в рамките на раса, вероизповедание или социален статус. Стремежът ни е да оказваме съдействие чрез намирането на духовни разрешения на предизвикателствата на живота и чрез дела, изпълнени с милосърдие и състрадателност, които подобряват живота на хората и на практика дават пример за божествената обич. Целта ни е следваме примера на Исус, чиято мисия бе да „разнася Благата Вест на сиромасите … и да прогласява освобождение на пленниците и проглеждане на слепите…” (Библията, Лука 4:18)

Имаме три основни цели:

 • Да направим света по-добър: чрез посланието за любовта на Бог към човечеството.
  Желаем да направим света по-добър, като помогнем на хората да изградят лични взаимоотношения с Бог и да разгърнат по този начин вътрешната си способност да влияят положително на света около себе си и от своя страна да го променят. Стараем се да изграждаме среда, която да поощрява личностното развитие, разпространението на „Благата Вест” за любовта и спасението, предлагани от Бог, и прилагането на християнските етични принципи в ежедневието.
 • Духовно развитие: осигурявайки духовна и емоционална подкрепа за преодоляване на предизвикателствата на съвременния живот.
  Членовете на TFI съдействат на личностното и духовно развитие на хората посредством консултации, коучинг, групова терапия, семинари и сбирки, както и индивидуално насърчение и утеха по време на страдание или стрес. Членовете ни организират и разнообразни програми за деца, поощряващи образователното и личностното развитие у подрастващите, както и обучения от духовно естество за родители и възпитатели.
 • Хуманитарна помощ: за повишаване нивото на живота у хората, изпаднали в беда, останали без дом или загубили всяка надежда.
  Хуманитарните усилия на членовете ни включват раздаването на помощи при бедствени положения, обучение на доброволци, изграждането на капацитета на не привилегированите, образователни инициативи и училища за социално слабите, програми за устойчиво развитие, благотворителни концерти и представления, програми по компютърна грамотност, медицинска помощ, раздаване на храна и помощи, участие в борбата срещу СПИН-а и наркотиците чрез осведоменост, подкрепа и превенция. Членовете ни също така осигуряват емоционална и духовна подкрепа на хуманитарните работници и провеждат редовни визитации в болници, сиропиталища, бежански лагери и приюти за бездомни.