• United Kingdom
 • Ireland
 • Ísland
 • Norge
 • Nederland
 • Danmark
 • Sverige
 • Русский
 • France
 • Deutschland
 • Polska
 • Magyarország
 • Portugal
 • España
 • Schweiz
 • România
 • Italia
 • България
 • Hrvatska
 • Ελλάδα

The Family International (TFI) Europe is een Christelijk netwerk van individuele mensen en organisaties, verenigd in hun verlangen om van de wereld een beter oord te maken. Wij geloven dat de sleutel daartoe de eenvoudige liefde van en voor God en de medemens is, ook in de hedendaagse, zich snel ontwikkelende maatschappij van Europa met al haar complexe problemen. Leer er meer over.

Het is onze gezamenlijke opdracht om Gods boodschap van liefde en hoop in daden om te zetten. Wij trachten een verschil te maken door zowel humanitaire hulp als geestelijke oplossingen te bieden om de waarde van het leven van ieder persoon te verhogen. Uiteindelijk kan dat gebeuren door middel van een persoonlijke relatie met God.

Het werk en de projecten van de leden van TFI in Europa verschillen van plaats tot plaats. TFI breidde haar werkgebied in het begin van de jaren ’70 uit naar West-Europa en sinds het begin van de jaren ’90 hebben er leden in alle landen van Centraal- en Oost-Europa gewerkt.

TFI, voorheen bekend als Children of God, is altijd gekenmerkt geweest door voortdurende veranderingen en vooruitgang. In 2010 werd er met een allesomvattende herstructurering begonnen. Ofschoon de methoden en de lidmaatschapstructuur veranderd zijn, blijft de kernboodschap onveranderd: “God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven heeft.” (Johannes 3:16)