• United Kingdom
 • Ireland
 • Ísland
 • Norge
 • Nederland
 • Danmark
 • Sverige
 • Русский
 • France
 • Deutschland
 • Polska
 • Magyarország
 • Portugal
 • España
 • Schweiz
 • România
 • Italia
 • България
 • Hrvatska
 • Ελλάδα

Od końca lat ’60 jako część Rewolucji Jezusa TFI ewoluowało w stronę światowego ruchu misyjnego z członkami spośród 90 krajów. Łączna liczba członków z całego świata wynosi na chwilę obecną około 4.500.

TFI stara się budować serdeczną wspólnotę wiary, dopuszczając w niej do różnorodności i innowacyjności. Zachęcamy członków do wydobywania osobistego potencjału i podążania za Bogiem zgodnie z ich wiarą. Nasze fundamentalne wartości wyrażone są przez nasze przywiązanie do Boga jak i chęć do posiadania Go w centrum naszego życia.


Zarząd

Maria Fontaine i Peter Amsterdam

TFI Usługi są ramieniem administracyjnym TFI. Ramie administracyjne oferuje szereg usług dla misjonarzy TFI, w tym publikacje o tematyce motywacji chrześcijańskiej i misyjnej, jak i pomaga zaopatrywać w środki na pokrycie prac misyjnych i programów.

Karen Zerby i Steve Kelly (bliżej znani pod pseudonimami, Maria Fontaine i Peter Amsterdam) pełnią obecnie funkcje duchowych i administracyjnych dyrektorów TFI.

Statut

Statut

W 1995 roku TFI wydała Kartę Misji i Celów, która ujednolica przekonania, prawa i obowiązki członków.

Wraz z naszym Wyznaniem Wiary, Karta TFI ilustruje zarys najistotniejszych zasad, celów i przekonań naszego ruchu.

Członkostwo

Członkostwo

TFI z radością wita ludzi niezależnie od rasy, kultury, płci czy narodowości. Potencjalni członkowie akceptują założenia naszych Wyznań Wiary i przyczyniają się do naszej misji, zgodnie z możliwościami i uznaniem. (Karta, Rozdział II: Członkostwo)

Członkowie i społeczności, choć połączone dzięki wierze i wspólnym celom, działają autonomicznie, w ramach kryteriów zawartych w Karcie TFI.

Styl życia i Kultura

Styl życia i Kultura

Progres i odnowienie są nieodłączne z kulturą TFI. Pozwala to wyposażyć członków różnych pokoleń w zdolności adaptacyjne i nowatorskie umiejętności życiowe względem wielorakich i zróżnicowanych wysiłków. Tak twórcza atmosfera pomaga zacieśnić więzy koleżeńskie jak i poczucie przynależności.

Życie we wspólnotach domowych, wczoraj i dziś:

Skłonne do współpracy wspólnoty domowe odegrały ważną rolę w historii i rozwoju TFI począwszy od pierwszych dni. Dziś jednak życie we wspólnotach domowych nie jest już wymogiem i członkowie TFI wybierają styl życia, który odpowiada ich szczególnej sytuacji, związany z osobistymi zainteresowaniami i talentami.

Dzieci

Dzieci

Wierzymy, że dzieci są bezcennym darem od Boga i mają prawo do możliwie jak najlepszej opieki, w środowisku gdzie ich fizyczne, edukacyjne, intelektualne i emocjonalne potrzeby są spełniane. Są stworzone po to, aby je kochać, szanować i aby mogły dorastać w zdrowym, szczęśliwym otoczeniu.

Ochrona dziecka:
TFI zobowiązuje się do ochrony dzieci przed wszelką krzywdą i ma na uwadze znaczenie przyuczania ich do obrony własnej (Karta Ochrony Dziecka TFI/A>) | Broszura (pdf)

Muzyka

MP3 Muzyka

TFI odznacza się bogatą spuścizną muzyczną. Członkowie skomponowali tysiące oryginalnych utworów obejmujących szeroki zakres stylów muzycznych.

Odwiedź NuBeat, aby móc cieszyć się godzinami wielojęzycznych mp3.

Produkty

Produkty

TFI stworzyło szeroki wachlarz inspirujących materiałów w wersji drukowanej, audio, wideo i innych formatów multimedialnych w głównych językach świata. Miliony ludzi z całego świata otrzymało próbki tych materiałów od członków naszego ruchu, ze sklepów i z Internetu.

Produkty TFI składają się z inspirujących książek i multimediów o tematyce religijnej, motywującej, zarówno dla dzieci jak i dorosłych, kierujących się w życiu duchowymi zasadami i nauczającymi podstaw wiary chrześcijańskiej.

Historia

TFI Historia

TFI rozpoczęło działalność w 1968 roku w Huntington Beach, w Kalifornii, gdzie nasz założyciel, David Brandt Berg (1919 – 1994) wraz z rodziną rozpoczął ministerium, pełniąc zadania w zakresie kontrkultury młodzieżowej. Pod koniec roku 1969, gdy ugrupowanie liczyło około stu członków, zostało przez media nazwane „Dziećmi Bożymi” Do 1972 roku ruch liczył 130 wspólnot składających się z pełnoetatowych członków rozproszonych po całym świecie. Na początku roku 1978, Dzieci Boże poddano reorganizacji, dając się poznać jako „Rodzina”.

W swej historii liczącej ponad cztery dekady, ruch przeszedł wiele zmian w swej strukturze i metodach. W 1995 roku przyjęto statut członkostwa, który został skodyfikowany względem przekonań, praw i obowiązków członków Rodziny.

W 2010 TFI przyjęła nowy model organizacyjny. Kompleksowy program restrukturyzacji zaowocował powstaniem wizerunku od nowa, tak, aby dopuścić większą różnorodność, zachowując swe misyjne cele.