• United Kingdom
 • Ireland
 • Ísland
 • Norge
 • Nederland
 • Danmark
 • Sverige
 • Русский
 • France
 • Deutschland
 • Polska
 • Magyarország
 • Portugal
 • España
 • Schweiz
 • România
 • Italia
 • България
 • Hrvatska
 • Ελλάδα

Misja TFI

TFI jest

Międzynarodową Chrześcijańską społecznością, zobowiązującą się do szerzenia chrześcijańskiego przesłania miłości Boga do ludzi na całym świecie. Staramy się przyczyniać do odzyskania nadziei i duchowego odnowienia poprzez bezwarunkową miłość Jezusa Chrystusa, która nie zna granic rasowych, wyznaniowych czy też statusowych. Staramy się wprowadzać zmiany, oferując duchowe rozwiązania dla wyzwań życiowych, wcielając Bożą miłość w czyny, za którymi idzie dobro, współczucie i poprawa jakości życia innych ludzi. Staramy się iść śladami Jezusa, którego posługą było „głosić Ewangelię … uciśnionych odsyłać wolnymi, więźniom głosić wolność, a niewidomym przejrzenie”. (Pismo Święte, św. Łukasz 4:18T).

Zobowiązujemy się do

 • Uczynienia Świata Lepszym Miejscem: Dzielenia się przesłaniem miłości Boga do ludzkości.
  Naszą pasją jest zmienianie świata poprzez umożliwianie ludziom rozwoju osobistej relacji z Bogiem, a co za tym idzie, zmienianie ich życia. Staramy się zapewniać ofiarne i mobilizujące warunki dla osobistego rozwoju duchowego, dzielenia się Dobrą Nowiną o Bożej miłości i zbawieniu, jak i do kierowania się etyką chrześcijańską każdego dnia.
 • Rozwój Duchowy: Zapewnianie duchowego i emocjonalnego wsparcia w trudach życia codziennego.
  Członkowie zapewniają możliwość rozwoju duchowego poprzez środki takie jak osobiste doradztwo i coaching, grupy wsparcia, seminaria, rekolekcje oraz zachętę w razie cierpienia i trudności. Członkowie są także zaangażowani w wiele edukacyjnych i kształtujących charakter programów dla dzieci, jak również opartej na wierze instrukcji dla rodziców i wychowawców.
 • Wsparcie humanitarne: Poprawa jakości życia osób pokrzywdzonych, wysiedlonych i pozbawionych nadziei.
  Członkowie starają się spełniać potrzeby innych poprzez szeroki zakres działań humanitarnych, w tym pomocy kryzysowej, szkolenia wolontariuszy, poprawę zdolności produkcyjnych osób ubogich, inicjatywy edukacyjne i szkółki dla osób niepełnosprawnych, programy zrównoważonego rozwoju, koncerty dobroczynne, programy znajomości obsługi komputera, pomoc medyczną, dystrybucję żywności, uświadamianie o HIV i narkotykach, wsparcie i prewencja. Członkowie zapewniają także wsparcie duchowe i emocjonalne dla pracowników organizacji charytatywnych, zachęcają do programu odwiedzin w szpitalach, sierocińcach, obozach dla uchodźców i przytułkach dla bezdomnych.